NEW AND INTERESTING RECORDS OF ORTHOPS FIEBER 1858 (HEMIPTERA: HETEROPTERA: MIRIDAE) IN TURKEY

  • Gülten Yazıcı Directorate of Plant Protection Central Research Institute, 06172 Yenimahalle, Ankara, Turkey
  • Erol Yildrim Atatürk University, Faculty of Agriculture, Department of Plant Protection, 25240-Erzurum, Turkey

Abstract

This study is based on material of the genus Orthops Fieber 1858 collected from different localities in Turkey between 1983 and 2014, mostly 2006-2014. In the genus Orthops Fieber, 1858, six species are known from Turkey, including Orthops (Montanorthops) forelii Fieber, 1858, O. (M.) montanus (Schilling, 1838), O. (Orthops) basalis (A. Costa, 1853), Orthops (O.) campestris (Linnaeus, 1758), O. (O.) frenatus Horváth, 1894 and O. (O.) kalmii (Linnaeus, 1758). Orthops (Orthops) frenatus Horváth, 1894, is a new record for Turkish fauna. In this paper, diagnoses, distribution data and illustrated keys to the genera and species are provided. In addition, new localities are added for some species previously reported for Turkey.

References

Altınayar, G. (1981). Orta Anadolu Bölgesi tahıl tarlalarındaki böcek faunasının saptanması üzerinde çalışmalar. Bitki Koruma Bülteni, 21(2), 53-88.

Atakan, E. (2000). Avcı böcek Chrysoperla carnea S. (Neuroptera: Chrysopidae), Deraeocoris pallens Reut. (Hemiptera: Miridae) ve Orius niger Wolff (Hemiptera: Anthocoridae)’nin pamuk bitkisinde Mountainlımı. Türkiye Entomoloji Dergisi, 24(4), 267-277.

Aukema, B., Duffels, J. P., & Báez, M. (2006). A Checklist of the Heteroptera of the Canary Islands (Insecta). Denisia 19, Zugleich Kataloge der OÖ. Landesmuseen. Neue Serie, 50: 755-774.

Ayyıldız, Y., & Atlıhan, R. (2006). Balıkesir İli sebze alanlarında görülen yaprakbiti türleri ve doğal düşmanları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 16(1), 1-5.

Beyaz, G. (2000). Manisa yöresi kültür kekiği (Origanum spp.) üretim alanlarındaki Heteroptera takımına bağlı böcek faunasının belirlenmesi üzerine araştırmalar. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bornova, İzmir, 52 pp.

Bingöl, C. M. (1978). Güneydoğu Anadolu Regionsi’nde kültür yem bitkilerinde zarar yapan Miridae ve Curculionidae familyalarına ait böcek türleri, tanınmaları ve zararları üzerinde araştırmalar. Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, Diyarbakır, Turkey, 4 ,7.

Cassis, G. M., & Schuh, R. T. (2006). Insect bodiversity and industrialising the taxonomic process: the Plant Bug Case Study (Insect: Heteroptera: Miridae). Reconstructing the Tree of Life, The Systematics Association Special Volume Series 72: 193-212.

Cassis, G., & Schuh, R. T. (2012). Systematic, biodiversity, biogeography, and host associations of the Miridae (Insecta: Hemiptera: Heteroptera: Cimicomorpha). The Annual Review of Entomology, 57: 377-404.

Çam, H. (1988). Tokat ve çevresinde kiraz, vişne ve idris ağaçlarında bulunan Heteroptera türlerinin tanınmaları ve beslenme rejimleri üzerinde araştırmalar. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bornova, İzmir, 52 pp.

Çetin, H., & Alaoğlu, Ö. (2005). Mut (Mersin) İlçesinde zeytin ağaçlarında bulunan yararlı böcek türlerinin tespiti ve önemli türlerin popülasyon değişimi. Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(36), 59-65.

Çevik, T. (1996). Orta Anadolu Regionsi ceviz ağaçlarında zararlı ve faydalı faunanın tespiti üzerinde araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni, 36(1-2), 55–72.

Giray, H. 1980. Ege Bölgesinde Anason (Pimpinella anisum L.) zararlı böceklerine ait liste. Türkiye Bitki Koruma Dergisi, 4(1), 49-57.

Güçlü, Ş., Hayat, R., & Özbek, H. (1995a). Erzurum ve çevre illerde ceviz (Juglans regina Linnaeus)’de bulunan fitofag böcek türlerinin tespiti üzerine araştırmalar. Türkiye Entomoloji Dergisi, 19(2), 137-145.

Güçlü, Ş., Hayat, R., & Özbek, H. (1995b). Artvin yöresinde zeytin (Olea europaea L.)’de bulunan fitofag ve predatör böcek türleri. Türkiye Entomoloji Dergisi, 19(3), 231-240.

Havaskary, M., Pourabad, R. F., & Rafiee, A. (2015). Fauna of plant bugs (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) from Jolfa and Vicinity, NW Iran. Munis Entomology Zoology, 10(1), 234-237.

Hoberlandt, L. (1955). Results of the zoological scientific expedition of the National Museum in Praha to Turkey. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 3: 261.

Hosseini, R. (2014). A study on the genus Orthops FIEBER (Hemiptera: Miridae: Mirinae) in Iran. Arthropods, 3(1), 57-69.

Karaat, Ş. (1986). Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde tütün (Nicotiana tabacum L.)’de zararlı olan böcek türleri, tanınmaları, yayılış alanları ve zararları üzerinde araştırmalar. Diyarbakır Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Araştırma Eserleri Serisi, 4, 74.

Kıyak, S., Özsaraç, Ö., & Salur, A. (2004). Additional notes on the Heteroptera fauna of Nevşehir province (Turkey). G.U. Journal of Science, 17(1), 21-29.

Linnavuori, R. E., & Modarres, M. (1999). Studies on the Hemiptera of the Khorasan province in N.E.Iran.II.Cimicomorpha: Miridae. Entomologica Fennica, 10: 215-231.

Linnavuori, R. E. (2007). Studies on the Miridae (Hemiptera) of Gilan and the adjacent provinces in northern Iran. II. list of species. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 47: 17-56.

Linnavuori, R. E. (2009). Studies on the Nepomorpha, Gerromorpha, Leptopodomorpha, and Miridae excluding Phylini (Hemiptera: Heteroptera) of Khuzestan and the adjacent provinces of Iran. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 49(1), 1-32.

Lodos, N., Önder, F., Pehlivan, E., & Atalay, R. (1978). Ege ve Marmara Bölgesinin zararlı region faunasının tespiti üzerine çalışmalar. T.C. Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü, Ankara, 135-136.

Lodos, N., Önder, F., Pehlivan, E., Atalay, R., Erkin, E., Karsavuran, Y., & Tezcan, S. (1989). Akdeniz Bölgesinin ziraatta zararlı ve faydalı böcek faunasının tespiti üzerinde araştırmalar [Curculionidae, Scarabaeidae (Coleoptera), Plataspidae, Cydnidae, Acathosomatidae, Scutelleridae, Pentatomidae, Lygaeidae, Miridae (Hemiptera)]. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Bornova, İzmir, Turkey, 75 pp.

Lodos, N., Önder, F., Pehlivan, E., Atalay, R., Erkin, E., Karsavuran, Y., Tezcan, S., & Aksoy, S. (2003). Faunistic studies on Miridae (Hemiptera) of western Black Sea, Central Anatolia and Mediterranean Regions of Turkey. Department of Plant Protection Faculty of Agriculture University of Aegean 35100, Bornova, İzmir, Turkey, 85 pp.

Luis, V. (2013). Heteroptera, Equipo de Heterópteros de insectarium- biodiversidad virtual. BV news, Naticias de Biodiversidad y Geodiversidad Para el Naturalista, 46.

Önder, F. (1970). İzmir ili ve çevresinde bitki zararlısı Mirinae (Hemiptera: Miridae) türlerinin tanınmaları, konukçuları, yayılışları ve kısa biyolojileri üzerinde araştırmalar. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Entomoloji ve Zirai Zooloji Kürsüsü, İzmir Turkey, 197 pp.

Önder, F. (1976). Turkey Miridae (Hemiptera) faunası üzerinde sistematik çalışmalar. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Entomoloji ve Zirai Zooloji Kürsüsü, Doçentlik Tezi, İzmir, Turkey, 506 pp.

Önder, F., Ünal, A., & Ünal, E. (1981). Hemiptera fauna collected by light traps in some districts of northwestern part of Anatolia. Türkiye Bitki Koruma Dergisi, 5(3), 151-169.

Önder, F., Ünal, E., & Ünal, A. (1984). Edirne'de ışık tuzaklarında saptanan Heteroptera türleri. Türkiye Entomoloji Dergisi, 8(4), 215-224.

Önder, F., & Lodos, N. (1987). Türkiye’de bulunan predatör Hemiptera türleri üzerinde genel bir değerlendirme. Türkiye Entomoloji Dergisi, 11(2), 117-125.

Önder, F., Karsavuran, Y., & Tezcan, S. (1990). Yabancı ot savaşında potansiyel öneme sahip Türkiye Hemiptera faunası üzerinde araştırmalar. Çevre Biyolojisi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 15 pp.

Önder, F., Karsavuran, Y., & Örümlü, E. E. (1995). Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) uygulama alanında saptanan Cimicoidea ve Tingoidea (Heteroptera) türlerinin durumu ve gelecek için düşündürdükleri. GAP Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu Bildirileri, 27-29 Nisan, Şanlıurfa, Turkey, 149-158.

Önder, F., Karsavuran, Y., & Tezcan, S. (1998). Investigations on the vertical distribution in the habitats of plant bugs (Hemiptera: Miridae) of Turkey. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 35(1-3), 33-40.

Önder, F., Karsavuran, Y., Tezcan, S., & Fent, M. (2006). Türkiye Hemiptera Kataloğu. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, Turkey, 164 pp.

Özbek, H., & Alaoğlu, Ö. (1987). Erzurum ve çevresinde patates bitkisinde bulunan fitofag Hemiptera türleri. Bitki Koruma Bülteni, 27(3-4), 227-238.

Özkan, A. (1984). Antalya ve çevresi yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarının Coleoptera ve Hemiptera takımlarına ait faydalı böcek türleri, tanınmaları, konukçuları ve önemlilerinin etkinlikleri üzerine araştırmalar. Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü, Antalya, Turkey, 65 pp.

Özsaraç, Ö., & Kıyak, S. (2001). A study on the Hemiptera fauna of Bozcaada (Çanakkale Province). Turkısh Journal of Zoology, 25: 313-322.

Tezcan, S., & Önder, F. (1999). Heteropterous insects associated with cherry trees in Kemalpaşa district of İzmir, Turkey. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 36(1-3), 119-124.

Tezcan, S., & Önder, F. (2003). İzmir ve Manisa illeri ekolojik kiraz bahçelerinin faunası üzerinde araştırmalar: Hemiptera takımına bağlı türler üzerinde bir değerlendirme. Anadolu, 13(1), 124-131.

Tezcan, S., Tezcan, F., & Gülperçin, N. (2010). İzmir’den 4000 Böcek Türü. Egetan Bas. Yay. Tan. Ltd. Şti., İzmir, Turkey, 250 pp.

Vivas, L. (2013). Heteroptera. In: Equipo de Heterópteros de insectarium- biodiversidad virtual. BV news, Noticias de Biodiversidad y Geodiversidad Para el Naturalista, 20-28.

Yaşarakıncı, N., & Hıncal, P. (1997). İzmir ilinde örtü altında yetiştirilen domates, hıyar, biber ve marulda bulunan zararlı ve faydalı türler ile bunların popülasyon yoğunlukları üzerinde araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni, 37(1-2), 79-89.

Yaşarakıncı, N., & Hıncal, P. (2000). İzmir ilinde örtü altında yetiştirilen patlıcanda bulunan zararlılar ile bunların doğal düşmanları ve popülasyon gelişmeleri üzerinde çalışmalar. Bitki Koruma Bülteni, 40(1-2), 29-48.

Yayla, A. (1983). Antalya ve çevresi zeytin ağaçlarında rastlanan faydalı Hemipter’lerin tanınmaları, konukçuları ve etkinlikleri üzerine araştırmalar. Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü, Antalya, Turkey, 58 pp.

Yıldırım, E., & Özbek, H. (1992). Erzurum Şeker Fabrikasına bağlı şekerpancarı üretim alanlarındaki zararlı ve yararlı böcek türleri. Turkey II. Entomoloji Kongresi, 28-31 Ocak 1992, Adana, Turkey, 621-635.

Yıldırım, E., Özbek, H., & Önder, F. (1999). Atatürk Üniversitesi (Erzurum) kampus alanında ışık tuzaklarında yakalanan Hemiptera türleri üzerinde bir araştırma. Türkiye Entomoloji Dergisi, 23(3), 225-228.
Published
2017-05-16
Section
Articles