Slovenian national minorities and emigrants in selected primary school curricula and textbooks

Abstract

The article analyses the curriculum of the primary school subjects Geography, History and Civic and Homeland Education and Ethics, along with some textbooks for these subjects. The purpose of the paper is to determine whether these subjects include material on Slovenian national minorities and emigrants and objectives closely related to such material, which content and objectives are included and to what extent. Pupils in Slovenian primary school address real issues concerning Slovenian national minorities and emigrants, while the message and quantitative representation differ, depending on the basic definition and purpose of the subject. In addition to curricula and textbooks, the behaviour and attitude of pupils to Slovenians abroad is influenced primarily by teachers and their knowledge of their own subject and other subjects, their understanding of the processes of knowledge construction and knowledge of the school vertical and the horizontal.

Author Biography

Eva Konečnik Kotnik, University of Maribor Faculty of Arts Department of Geography

Deputy Head of the Department of Geography

University of Maribor, Faculty of Art

Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenia

References

Bahar, Igor, Račič, Jože, Resnik Planinc, Tatjana (2000). Geografija 8, učbenik za osmi razred 9-letne osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Bahar, Igor, Košak, Marija (1999). Geografija 7, učbenik za sedmi razred 9-letne osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Cvirn, Janez, Hriberšek Balkovec, Elizabeta, Studen, Andrej (2001). Koraki v času, Novi vek, Zgodovina za 8. razred devetletke. Ljubljana: DZS.

Dolenc, Ervin, Gabrič, Aleš, Rode, Marjan (2003). Koraki v času, 20. stoletje: zgodovina za 8. razred osemletke in 9. razred devetletke. Ljubljana: DZS.

Državljanska in domovinska vzgoja ter etika, Učni načrt, Program osnovna šola (2011). Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Zavod za šolstvo RS. Ljubljana.

Geografija, Učni načrt, Program osnovna šola (2011). Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Zavod za šolstvo RS. Ljubljana.

Kern, Ana Nuša, Nećak, Dušan, Repe, Božo (2005). Naše stoletje: zgodovina za 9. razred osnovne šole. Ljubljana: Modrijan.

Klemenčič, Matjaž (2012). “Slovenska identiteta in kulturna zavest v jezikovno in etnično stičnih prostorih v preteklosti in sedanjosti.” Osnutek Vloge.

Mirjanić, Anita Miranda, Razpotnik, Jelka, Snoj, Damjan (2010). Raziskujem preteklost 8, učbenik za zgodovino za 8. razred osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett.

Mirjanić, Anita Miranda, Razpotnik, Jelka, Snoj, Damjan (2011). Raziskujem preteklost 7. Ljubljana: Rokus Klett.

Novak, Franci, Otič, Marta, Vovk Korže, Ana (2001). Geografija za 8. razred. Ljubljana: DZS.

Otič, Marta, Potočnik, Dragan (2007). Zgodovina 7: svet skozi čas. Ljubljana: Mladinska Račič, Jože, Večerić, Danica (2006). Geografija 9, učbenik za geografijo v devetem razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Senegačnik, Jurij, Drobnjak, Borut, Otič, Marta (2003). Živim v Sloveniji, Geografija za deveti razred osnovne šole. Ljubljana: Modrijan.

Simonič Mervic, Karmen (2006). Stari svet: zgodovina za 7. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: Modrijan.

Verdeu, Helena (2011). Raziskujem Slovenijo 9, učbenik za deveti razred osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett.

Zgodovina, Učni načrt, Program osnovna šola (2011). Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Zavod za šolstvo RS. Ljubljana.
Published
2018-04-23
How to Cite
Konečnik Kotnik, E., Javornik Krečič, M., Ivkov Džigurski, A., Ivanović Bibić, L., & Jagodič, L. (2018). Slovenian national minorities and emigrants in selected primary school curricula and textbooks. Journal of Subject Didactics, 2(2), 81-96. https://doi.org/10.5281/zenodo.1239747